Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluKamu Reform

Kamu Reform

İlgili Kanunlar

"Yerel Yönetim Reformları: Uluslararası Karşılatırma" konulu proje kapsamında; Türkiye'de Yerel Yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeler: 

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (Kanun No: 5018)

Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun No: 5216)

 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (Kanun No: 5355)

Belediye Kanunu (Kanun No: 5393)

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 5747)

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6360)

Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hakkında Kanun(Kanun No: 2561)

Mahalli  İdareler İle Mahalle Muhtarlıları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun (Kanun No: 2972)

Bilgi Edinme Kanunu (Kanun No: 4982)

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (Kanun No: 5449)

İl Özel İderelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun (Kanun No: 5779)

Köy Kanunu (Kanun No: 442)

Bu sayfa Kamu Reform tarafından en son 29.06.2015 10:34:26 tarihinde güncellenmiştir.