Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2015 Kabul Edilen Bildiriler

Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2015 bildiri özeti değerlendirme sonuçları tüm yazarların mail adresine gönderilmiştir.

Authors were informed via e-mail about evaluation results of draft papers for Strategic Public Management Symposium (SPMS) 2015.

HIZLI ERİŞİM